KPFK Dr Piotr Rojek
infolinia
deutschrussianenglish
KPFK
szukaj w serwisieKPFK on FacebookRSSKPFK on Twitter

Aktualności

17-08-2016

Plan połączenia

 W związku z zamiarem połączenia Spółek, zarządy Spółek: Kancelaria Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (Spółka Przejmująca) z JPA Consulting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (Spółka Przejmowana I) oraz JPA Consulting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Spółka Komandytowa z siedzibą w Katowicach (Spółka Przejmowana II),  oraz REVISION - Katowice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (Spółka Przejmowana III), oraz REVISION- Katowice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Spółka Komandytowa z siedzibą w Katowicach(Spółka Przejmowana IV) wspólnie sporządziły i zaakceptowały niniejszy plan połączenia (dalej: Plan Połączenia).

/ więcej » /

03-04-2015

Wielkanoc

Pełnych radości i pokoju Świąt Wielkiej Nocy oraz wiele pomyślności i sukcesów życzy KPFK

/ więcej » /

23-12-2014

Świąteczne życzenia

Pełnych magicznego uroku Świąt Bożego Narodzenia i wszelkiej pomyślności w Nowym Roku. 

/ więcej » /

06-08-2014

Konferencja JPA w Katowicach

KPFK dr Piotr Rojek była organizatorem konferencji międzynarodowej sieci firm audytorskich JPA, której jest członkiem. Międzynarodowe spotkanie przyciągnęło ponad 40 uczestników, w tym przedstawicieli: Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Portugalii, Włoch, Austrii, Szwajcarii, Belgii, Luksemburga, Słowenii, Słowacji, Azerbejdżanu, Rosji i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

/ więcej » /

17-07-2014

Rozstrzygnięcie przetargu nr 1

Rozstrzygnięcie przetargu nr 1 dotyczącego projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 

tutaj pobierz treść

/ więcej » /

17-07-2014

Rozstrzygnięcie przetargu nr 2

Rozstrzygnięcie przetargu nr 2 dotyczącego projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 

tutaj pobierz treść

/ więcej » /

02-07-2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 DOTYCZĄCE PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROJEKTU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013

/ więcej » /

02-07-2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2 DOTYCZĄCE PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROJEKTU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013

/ więcej » /

30-12-2013

Szkolenie VAT

W 2014 r. przedsiębiorców czeka prawdziwa rewolucja w zakresie zasad rozliczania podatku od towarów i usług. Zmiany te będą miały bardzo duży wpływ na funkcjonowanie wszystkich podatników.

/ więcej » /Aktualności pozostałe

22-08-2013

Opublikowano nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

W Dzienniku Ustaw (Dz. U. poz.1278) opublikowana została nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 24 października 2012 r.

 

/ więcej » /

19-08-2013

Zmiany w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania

Dnia 17 sierpnia Prezydent podpisał ustawę w sprawie zgody na ratyfikację protokołu...

/ więcej » /Najnowsze posty z bloga

Konferencja JPA w Katowicach

KPFK dr Piotr Rojek była organizatorem konferencji międzynarodowej sieci firm audytorskich JPA, której jest członkiem. Międzynarodowe spotkanie przyciągnęło ponad 40 uczestników, w tym przedstawicieli: Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Portugalii, Włoch, Austrii, Szwajcarii, Belgii, Luksemburga, Słowenii, Słowacji, Azerbejdżanu, Rosji i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Podczas spotkania dzięki prezentacjom i prelegentom uczestnicy mogli zapoznać się z warunkami prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, systemem zachęt inwestycyjnych jak i analizą kluczowych danych makroekonomicznych, informacjami na temat specjalnych stref ekonomicznych oraz parków technologicznych. Zainteresowaniem w szczególności cieszyły się zagadnienia związane z sektorem BPO w Polsce, przede wszystkim na Śląsku. Wśród prelegentów znaleźli się:

- Magdalena Kolka – Wydział Obsługi Inwestorów Strategicznych Urzędu Miasta Katowice;
- Stanisław Cieśla – Manager do spraw Outsourcingu Strategicznego, IBM.


Poza powyższymi prezentacjami oraz kwestiami strategicznymi związanymi z życiem sieci zebrały się także komitety techniczne sieci JPA, tj. Tax Club i Corporate Finance Club. Wśród tematów widniejących w porządku obrad klubu podatkowego znalazła się prezentacja przedstawiająca charakterystykę systemu podatkowego w Polsce Pana Mariusza Jabłońskiego (KPFK) oraz prezentacja dotycząca zasad prowadzenia działalności w Polsce Pani Magdaleny Rojek (KPFK).   
Grupa JPA

Tax Club, Hotel Angelo

Bankiet w Hotelu Angelo

Jacques Potdevin, Prezes grupy JPA,
Magdalena Rojek KPFK

Patrycja Krawczyk, laureatka konkursu Akademickiej Fundacji Rachunkowości i Audytu dr Piotra Rojka; Padraic Ferguson JPA Brenson Lawlor DublinMagdalena Kolka, Wydział Obsługi Inwestycji Zagranicznych Urzędu Miasta Katowice


Stanisław Cieśla, Manager ds Outsourcingu Strategicznego, IBM
Uroczysta kolacja w Hotelu Monopol
/ więcej » /

Kancelaria Porad Finansowo-Księgowych w 2014 roku po raz kolejny została uhonorowana Medalem Europejskim za usługi audytorskie. Uroczystość wręczenia medali miała miejsce w Teatrze Wielkim w Warszawie.
/ więcej » /

Szkolenie VAT


     AKADEMIA WIEDZY
  

Szanowni Państwo,
                                
                                 W 2014 r. przedsiębiorców czeka prawdziwa rewolucja w zakresie zasad rozliczania podatku od towarów i usług. Zmiany te będą miały bardzo duży wpływ na funkcjonowanie wszystkich podatników.
Nowe przepisy dotyczą podstawowych obszarów, których znajomość jest konieczna do prawidłowego rozliczenia podatku. Przede wszystkim obejmą one zagadnienia dotyczące obowiązku podatkowego, zasad fakturowania, podstawy opodatkowania, odliczania podatku naliczonego.

Dla podatników niezwykle istotne jest to, że nowe przepisy będą wymagały zmian w pracy działów księgowych oraz w systemach finansowo-księgowych.

Jeśli chcą Państwo uniknąć problemów i pułapek związanych z zastosowaniem nowych przepisów zapraszamy na szkolenie, podczas którego omówione zostaną m.in. poniższe zagadnienia:

Zmiany w zakresie obowiązku podatkowego
Moment powstania obowiązku podatkowego przestanie być zależny od momentu wystawienia faktury. Co do zasady, będzie on powstawał w chwili dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. Ponadto, większość obecnie obowiązujących przepisów dotyczących szczególnego momentu powstawania obowiązku podatkowego zostanie uchylona i zastąpiona nowymi regulacjami.

Zmiany w zakresie fakturowania
Najważniejszą zmianą odnośnie fakturowania, jaka wejdzie z dniem 1 stycznia 2014 r. będzie możliwość wystawienia faktury do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu dokonania dostawy towaru /wykonania usługi oraz możliwość wystawienia faktury do 30 dni przed dokonaniem dostawy towaru/wykonaniem usługi.

Zmiany dotyczące podstawy opodatkowania
Podstawą opodatkowania będzie wszystko, co stanowi zapłatę. Podstawa opodatkowania będzie powiększana m.in. o koszty dodatkowe (np. prowizje, koszty opakowania i transport oraz koszt ubezpieczenia) pobierane przez dostawcę od nabywcy. Wprowadzone zostaną regulacje dotyczące tzw. refakturowania kosztów. Nowelizacja przewiduje także możliwość rozliczania niepotwierdzonych faktur korygujących – konieczne będzie jednak spełnienie określonych warunków.

Zmiany w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego
Prawo do odliczenia podatku naliczonego będzie powstawać w okresie, w którym u sprzedawcy powstał obowiązek podatkowy w odniesieniu do dostarczonych towarów lub świadczonych usług, nie wcześniej jednak niż w deklaracji podatkowej za okres, w którym faktura lub dokument celny został otrzymany przez nabywcę. Ważne będzie, aby odliczając podatek naliczony z faktury mieć pewność, że u sprzedawcy powstał obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży udokumentowanej przedmiotową fakturą.
Nowe przepisy będą także warunkować prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów od otrzymania faktury od sprzedawcy. Jeśli w ciągu 3 miesięcy faktura nie zostanie otrzymana, podatnik będzie obowiązany do dokonania odpowiedniej korekty – zmniejszenia odliczenia VAT. Skorygowanie zmniejszonego odliczenia podatku naliczonego będzie możliwe w okresie, w którym podatnik otrzyma fakturę.

Kontakt:
Aleksandra Gudwicz
Akademia Wiedzy KPFK dr Piotr Rojek
Ul. Konduktorska 33
40-155 Katowice
tel. (32) 783-74-00, kom. 606 922 700

Dla kogo:
Osoby posiadające podstawową wiedzę z zakresu podatku od towarów i usług, odpowiedzialne za kwestie finansowe i księgowe, w których zakresie obowiązków jest rozliczanie podatku od towarów
i usług.


Prowadzący:

Mariusz Jabłoński – Pracownik Kancelarii Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o.
Były pracownik Izby Skarbowej w Katowicach oraz trener Ministerstwa Finansów z zakresu podatku
od towarów i usług. Doktorant w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, absolwent Podyplomowych Studiów Wyceny i Gospodarki Nieruchomościami na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz studiów podyplomowych
z rachunkowości na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Autor publikacji podatkowych, złożył
z wynikiem pozytywnym państwowy egzamin na doradcę podatkowego. 

Materiały:
Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe, które będą wykorzystywane w procesie dydaktycznym. Materiały zostały przygotowane przez wykładowców.

Terminy szkolenia:
Proponujemy Państwu termin szkolenia – 10 stycznia 2014 roku.

Miejsce szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w sali wykładowej w siedzibie KPFK dr Piotr Rojek znajdującej się w Katowicach
przy ulicy Konduktorskiej 33.

Godziny szkolenia:
Szkolenia odbywać się będą od 9 do 14.30.

Koszt szkolenia:
- 390 zł netto dla jednej osoby
- 250 zł netto dla jednej osoby dla obecnych Klientów KPFK dr Piotr Rojek
- 290 zł netto dla jednej osoby dla Klientów, którzy  współpracowali z KPFK dr Piotr Rojek
- 250 zł netto dla jednej osoby w przypadku uczestnictwa, co najmniej dwóch osób z jednej firmy
 Cena obejmuje uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe oraz poczęstunek.

Zgłoszenie
Przyjęcie zgłoszenia następuje z chwilą otrzymania przez nas wypełnionego formularza z nazwą firmy, numerem NIP oraz danymi personalnymi uczestnika szkolenia. Jest to równoznaczne z przyjęciem warunków oferty Prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres mailowy: szkolenia@kpfk.pllub listownie z dopiskiem szkolenia na adres: Konduktorska 33, 40-155 Katowice.

Prosimy o przesłanie wypełnionego formularza do 03/01/2014.

Potwierdzenie
Potwierdzenia zawierające informację o miejscu szkolenia oraz harmonogram zajęć, wysyłamy do uczestników szkolenia najpóźniej na 5 dni przed jego rozpoczęciem, na adres mailowy podany
w zgłoszeniu. Jeżeli potwierdzenie ma zostać przesłane do innej niż podana jako uczestnik szkolenia osoby, prosimy zaznaczyć ten fakt w zgłoszeniu.

Wpłata
Prosimy o dokonanie wpłaty na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia na konto:
ING S.A. 43 1050 1214 1000 0022 0059 1580

Odwołanie szkolenia
KPFK dr Piotr Rojek Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania planowanego szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych oraz w przypadku niewystarczającego zainteresowania terminem.


/ więcej » /

VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Współczesna rachunkowość w świetle regulacji krajowych i międzynarodowych”

Gratulujemy naszej Koleżance Wioli Placha zajęcia II miejsca na VIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Współczesna rachunkowość w świetle regulacji krajowych i międzynarodowych” odbywającej się na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Reprezentując SKNR Rachmistrz (UE w Katowicach) Wiola wraz z Eweliną Papaj przedstawiły referat „Modele wyceny aktywów i pasywów w świetle regulacji krajowych i międzynarodowych”. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

/ więcej » /

BCC Dzieciom


      X jubileuszowa edycja imprezy „BCC Dzieciom” organizowanej przez Katowicką Lożę Business Centre Club dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych i świetlic środowiskowych z terenu województwa śląskiego odbyła się 29 listopada 2013 na terenie Centrum Targowo-Konferencyjnym Expo Silesia w Sosnowcu.

Jak co roku KPFK włączyła się w to charytatywne przedsięwzięcie. W imprezie uczestniczyło 1500 dzieci, które mogły w radosnej, mikołajkowej atmosferze korzystać z przygotowanych atrakcji takich jak pokazy policyjne, pokazy ratownictwa oraz zagrać w unihokeja. 
/ więcej » /

Szlachetna paczka

          W tym roku Kancelaria wraz ze swoimi pracownikami włączyła się w akcję Szlachetna Paczka.
SZLACHETNA PACZKA ma już trzynaście lat. Po raz pierwszy została zorganizowana w Krakowie w 2000 roku. Dzisiaj projekt SZLACHETNEJ PACZKI ma charakter ogólnopolski i jak żadna inna akcja charytatywna w Polsce łączy działania setek tysięcy osób. W 2013 roku Paczka jest organizowana w 508 lokalizacjach w całej Polsce.
Pracownicy KPFK wspólnie wybrali rodzinę, potrzebne produkty oraz prezenty świąteczne… a później zostało nam już tylko pakowanie…
I poczucie, że podarunki przez nas przygotowane dotrą przed Gwiazdką dla potrzebującychJ

Cieszymy się, że mogliśmy uczestniczyć w tak pięknym wydarzeniu i dziękujemy! 

/ więcej » /

Spotkanie sędziów Trybunału Konstytucyjnego Polski i Litwy


W dniu 19 września 2013 r. jako przedstawiciel BCC uczestniczyłem w spotkaniu sędziów Trybunału Konstytucyjnego Polski i Litwy, które odbyło się w historycznej Sali Sejmu Śląskiego. Spotkanie otworzył Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego. Następnie przemówienia swoje wygłosili Prezes Trybunału Konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Rzepliński oraz Prezes Sądu Konstytucyjnego Litwy Romualdas Kęstutis Urbaitis. Sędziowie w swoich wystąpieniach podkreślali przede wszystkim potrzebę wymiany poglądów pomiędzy środowiskami prawniczymi z różnych państw Unii Europejskiej. 
 
Następnie głos zabrał Prezes Sądu Apelacyjnego w Katowicach Roman Sugier, który wskazał na ogromną wpływ wyroków Trybunału Konstytucyjnego przy orzekaniu przez sędziów sądów powszechnych. Po tym wystąpieniu, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Czesław Martysz przedstawił krótką historię Autonomii Śląskiej. Na koniec spotkania wyświetlony został film prezentujący historię budynku Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

/ więcej » /

Wiadomości z Ministerstwa Finansów

www.mf.gov.pl

Stanu środków walutowych w listopadzie 2018 r.

Ministerstwo Finansów informuje, że w ramach obsługi zadłużenia zagranicznego Skarbu Państwa w listopadzie 2018 r. dokonano następujących płatności w walutach obcych:...

/ więcej » /

Raport pomocy technicznej „Polska Program Analizy Luk Administracji Skarbowej – Luka w podatku od towarów i usług”

Międzynarodowy Fundusz Walutowy (IMF) w ramach Programu Analizy Luk Administracji Skarbowej (RA-GAP) i udzielonego wsparcia technicznego dla Polski dokonał oszacowania poziomu...

/ więcej » /

Porozumienie ws. budżetu UE na rok 2019

12 grudnia br. Parlament Europejski przyjął, uzgodniony z Radą UE, projekt budżetu UE na 2019 r. W ten sposób zakończyły się...

/ więcej » /

Wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych w listopadzie 2018 roku

W listopadzie sprzedano obligacje oszczędnościowe o łącznej wartości 1 190 mln zł. W listopadzie 2018 roku sprzedano obligacje:...

/ więcej » /

Objaśnienia ws. opodatkowania VAT zbycia nieruchomości komercyjnych

Ministerstwo Finansów przygotowało objaśnienia dot. opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji zbycia nieruchomości komercyjnych. Jest to wynik prowadzonych od września...

/ więcej » /

Praca dla Polski. Podsumowujemy 3 lata pracy Ministerstwa Finansów

Stabilne finanse publiczne, obniżenie długu publicznego i wysokie tempo wzrostu gospodarczego – to najważniejsze osiągnięcia Ministerstwa Finansów (MF) w ostatnich trzech...

/ więcej » /

Sytuacja firm audytorskich i jednostek badanych po brexicie

Brexit może mieć wpływ na badanie sprawozdań finansowych, tzn. na działające w Polsce firmy audytorskie oraz badane przez nie podmioty. Sprawdź...

/ więcej » /

Nowe terminy i sposób przesyłania informacji o dochodach

Od 2019 r. zmienia się sposób przesyłania informacji o uzyskanych w poprzednim roku dochodach. PIT-8C, PIT-11, PIT-11A, PIT-40A oraz PIT-R za...

/ więcej » /

Grudniowe spotkanie ECOFIN i eurogrupy z udziałem minister Teresy Czerwińskiej

W trakcie spotkania eurogrupy (3 grudnia 2018 r.), które odbyło się z udziałem krajów spoza strefy euro, w tym Polski...

/ więcej » /

X kadencja Komitetu Standardów Rachunkowości

26 listopada 2018 r. Minister Finansów powołał na 3-letnią kadencję nowy skład Komitetu Standardów Rachunkowości (KSR). Zmieniła się m. in. liczba...

/ więcej » /

Nasze oddziały

kontakt katowiceKATOWICE
WROCŁAW
WARSZAWA

zobacz wszystkie >>

Ważne daty
< grudzień 2018 >
pnwtsrczptsond
     1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

JPA International

jpa

Sieć niezależnych firm świadczących usługi w zakresie ...

/więcej/

E-porady

Kancelaria udziela porad, opinii i wyjaśnień on-line z zakresu: rachunkowości, obowiązków podatkowych i celnych, spraw egzekucji administracyjnej związanej z obowiązkami ...

/więcej/

Projekt współfinansowany ze środków UE

KPFK